Oslo:
Kristinelund, Kristinelundveien 14

Kristinelund var en av de aller første sommervillaer som ble bygget på vestkanten. Universitetsbibliotekar Fredrik Wilhelm Keyser lot arkitekt Christian Heinrich Grosch i 1838 skape denne panelte, enetasjes villaen. Midtpartiet er utstyrt med en klassisk tempelgavl.

Husets opprinnelige stiluttrykk er empire, men denne karakteren er senere blitt noe svekket, blant annet ved utskifting av vinduer. I 1902 ble bygningen ombygget ved arkitekt Hjalmar Welhaven, og i 1914 ved arkitekt Arnstein Arneberg. Huset har dessuten en utsiktspaviljong på taket. Welhavens toetasjes tårntilbygg mot øst er gitt et nøkternt sveitserstilsuttrykk.

Løkkeeiendommen Kristinelund er utskilt fra den store Frogner gård, og har sitt navn etter byggherrens mor, Kristine Margrethe Wangensten.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Sankt Olavs orden, 1847-1947

Andre kilder
Ole Daniel Bruun

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Christian Heinrich Grosch

Arnstein Arneberg

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Husets midtparti© 2002/2008 arc!