Sør-Odal:
Galterud jernbanestasjons godshus

Galterud jernbanestasjons godshus ble oppført etter arkitekt Paul Dues tegninger i 1905. Due tegnet også den tysk-inspirerte jugendbygningen i mur, som er selve stasjonsbygningen, i 1903. Dette lille godshuset virker anda mindre på grunn av den spesielle proporsjoneringen. Godshuset har liggende panel, svært utkraget tak og smårutede jugendvinduer.

De øvrige stasjonene på streknigen ble tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno på 1860-tallets første halvdel. Galterud ble først oppgradert til stasjon senere, og ble gitt sin form av Hovedbanens ved århundreskiftet faste arkitektfirma Paul Due, ved sønnen Paul Armin Due. Det kan være P. A. Due som også tegnet godshuset.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Øyvind Reisegg ­ Paul og Paul Armin Due. To jernbanearkitekter ikke én.

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Paul Due

Paul Armin Due© 2000/2004 arc!