Tromsø:
Rådstua, Vestre gate 48

Etter at Tromsø hadde fått ny kirke i 1861, vedtok man 28. juli dette året å få oppført et nytt rådhus og fengsel, med lokaler for kommunelokale og rettsal. Fengselsarkitektene Schirmer & von Hanno utarbeidet et utkast, som ble bearbeidet av arkitekt Peter Høier Holtermann.

Bygningskomplekset sto ferdig i 1864, etter Holtermanns tegninger, utført i laft og panel. Rådstua ble kompleksets hovedbygning, med fasade mot Torvet, mens fengselsbygningen ble bygget bakenfor, tilknyttet Rådstua med en innbygget gård.

Fengselsbygningen ble senere revet, og er erstattet av et øvingslokale for teaergrupper. Rådstua er utført i en stil preget av senklassisisme og historisme, med sveitserstilens takutstikk og ornamentikk, og en stramt komponert, symmetrisk anlagt fasade oppdelt av enkle pilastre. Ansvarshavende ved byggingen av kirkens byggmester, snekker Ditlev Gunnerus Evjen. Anlegget kostet omkring 15 600 spesiedaler.

Rådstua ble fredet 1981, og fasadenes farvepalett er den samme som sent på 1800-tallet.

I årene 1863-65 ble det bygget en latinskolebygning med et temmelig likt utseende som Rådstua, men noe større. Arkitekt var også denne gang Holtermann, og Evjen var byggmester. Skolebygningen brant ned i 1979.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Kulturminneplakat for Tromsø
Foto ved Rådstua Teaterhus

Geir Tandberg Steigan
Peter Høier Holtermann

Schirmer og von Hanno

Ditlev Gunnerus Evjen

Bygningsoversikt

Til arc!s hovedside med navigasjon

Foto fra 2007, før tilbakeføring til opprinnelig palett© 2007/2009 arc!/arkitekturhistorie.no