Arkitekter:
Ditlev Gunnerus Evjen (1820-1907)

Ditlev Gunnerus Evjen forlot sin fødeby Trondheim omkring 1853 for å etablere seg som snekker og byggmester i Tromsø. Han ble snart byens fremste byggmester, og var ansvarshavende ved de fleste av byens store byggeprosjekter frem til omkring 1880.

Blant de store arbeidene han hadde ansvaret for var Tromsø Domkirke (1860-61, arkitekt Grosch), Rådstua (1862-64, arkitekt Holtermann), Latinskolen (1863-65, arkitekt Holtermann) og Stengården, Bankgaten 13 (1880, arkitekt Solberg).

Evjen tegnet sannsynligvis endel mindre bygninger selv, men det er uvisst i hvilken utstrekning. Noen byggearbeider som ikke knyttes til noen arkitekt er Det lutherske forsamlingshus (1857), innredning av forsamlingslokaler for Indremisjonen (1865), Lærerskolen (1866-67), ombygging av egen gård til forretningsgård (ca 1872),

Evjen drev dessuten to manufakturforretninger sammen med sin sønn, fotograf og kjøpmann Anton Edvard Evjen.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Arbeider hvor Evjen har bidratt 
Tromsø domkirke

RådstuaGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!