Arkitekter:
Frithjof Ingvard Grann-Meyer (1857-?)

Arkitekten Frithjof Grann-Meyer var sønn av byggmesteren Frederik Meyer fra Tyskland, og var murerlærling hos ham på 1870-tallet. Ved midten av 1880-tallet var Grann-Meyer inspektør for Algierkompagniet, hvilket innebar at han hadde oppsyn med byggingen av boligkomplekset Victoria terrasse i Kristiania.

Frithjof Grann-Meyer etablerte seg som selvstendig arkitekt i 1886, og sto bak utformingen av noen få leiegårder på 1890-tallet, som Ullevålsveien 37 (1891-92, nyrenessanse), Vibes gate 12 (1892), Waldemar Thranes gate 1 (1892), Oscars gate 13 (1894, nyrenessanse) og Tomtegaten 3 (1896, nyrenessanse, revet).

Grann-Meyer arbeidet også i hovedstaden etter 1900, og utførte i hovedsak mindre arbeider.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Adressebog for Kristiania 1886
Byarkivets filmrullarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Homansbyens hus

Utvalgte arbeider 
Oscars gate 13

Ullevålsveien 39

Vibes gate 12Geir Tandberg Steigan

 

© 2001/2004 arc!