Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 39

Denne gården ble oppført i årene 1891-92 på en parsell av Dalsbergstien 3, for Niels Bruun fra Sem i Vestfold. Bygningens arkitekt var Frithjof Grann-Meyer. Bruun var agent og revisor, og drev en betydelig geskjeft innen salg av eiendom. Innen århundreskiftet solgte han også denne eiendommen. Eier i 1899 var en A. Peterson, som ikke var blant gårdens beboere i 1900. Blant leietagerne dette året var den svenskfødte grosserer Severin Andersen, lærerinne ved Sylows skole Anna Smith og sanitetsløytnant Hans Frisak Crawford.

Gården er oppført i rød, upusset tegl, med en tung sokkel som sannsynligvis har vært kvaderpusset; her er endel endringer utført. Bygningen er utført i en enkel nyrenessansestil med symmetrisk komponert fasade mot Ullevålsveien, der hjørnene er brukne og markeres med karnapper og gavloppbygg. Fasaden har de karakteristiske horisontale sandstensfarvede bånd.

Gården fikk et mindre tilbygg i 1916, ved arkitekt Ivar Næss.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Grann-Meyer

Ivar Næss

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!