Arkitekter:
Lars Krogseth (1878-1960)

Lars Krogseth studerte ved den Kongelige bygningsskole i Stuttgart til 1904, før han etablerte seg som praktiserende arkitekt i Ålesund, og arbeidet der i gjenreisningstiden etter bybrannen i 1904.

Blant hans arbeider i Ålesund er Borgundveien 4 (1904, enkel senhistorisme), Buholmgaten 10 (1905, enkel senhistorisme), Keiser Wilhelms gate 35 (1906, nybarokk), Keiser Wilhelms gate 54a (1906, nybarokk), Kipervikgaten 8 (1906, jugend), Lihauggaten 8 (1906, jugend) og Parkgaten 8 (jugend).

Etter tiden i Ålesund reiste Krogseth til San Francisco, og arbeidet der i åtte år, blant annet ved oppføringen av byens City Hall.

I 1915 vendte Krogseth tilbake til Norge, og etablerte seg i Bergen, hvor han både arbeidet sammen med arkitekt Fredrik Kavli i årene 1915-28, og senere arkitekt Torgeir Alvsaker i tillegg til å utføre selvstendige arbeider.

Sammen med Kavli utførte Krogseth blant annet Kavligården i Lodin Lepps gate 2 (1918), Skogen hotell/Manger meieri, Håkonsgaten 27 (1923) og Strandgaten 7 (1926).

Blant Krogseths egne arbeider i Bergensperioden nevnes Torvallmenningen 3 (nyklassisisme), Frue Meieri, Stavanger (1929, nyklassisisme), Domkirkehjemmet i Bergen, Kong Oscars gate 86 (1930) og 88 (1950-55), og dessuten Høyland meieri (Sandnes), Bergens meieribolag, Bøndernes meieri (Kristiansund), Egersund meieri (1930, nordisk nybarokk) og Samuelsens bakeri.

Sammen med Alvsaker utførte Krogseth blant annet Bergen Kjøpmannsforening, Tårnplass 3 (1935-38 funksjonalisme/art deco).

Lars Krogseth var med ved etableringen av "Rådgivende kontor for landsbebyggelse på Vestlandet".

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Bergens forretningsstrøk før og nu, Forfatter: Arnesen, Odd, [Bergen], 1928
Betre byggjeskikk på Vestlandet, Bergen, 1935
Bergen byleksikon, Hartvedt, Gunnar Hagen, Oslo : Kunnskapsforl., 1999
Det Norske næringsliv. 2 : Bergen fylke, Bergen : I kommisjon hos Ed. B. Giertsen, 1945
Jubileums- og bygdebok for Eigersund herad, Salveson, Aamund, Stavanger : [s.n.], 1937
Med ost i kofferten, Kavli, O.: Grieg, 1946
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Keiser Wilhelms gate 54a, Ålesund

Kipervikgaten 8, Ålesund

Parkgaten 8, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!