Murarkitektur i Eidsberg:
Eidsberg kirke, ”Østfolddomen”

Den monumentale Eidsberg kirke ruver i landskapet med sitt 42 meter høye tårn. På grunn av dens staselige ytre er den kalt ”Østfolddomen”, og tidligere ”Smaalenenes Dom”. Den har også vært kalt St. Olai kirke, noe som indikerer at den opprinnelig ble viet St. Olav.

Trolig ble den eldste stenkirken her oppført på 1100-tallet, men kirkebygningen som står her i dag stammer fra tiden omkring år 1250. Ved byggingen ble det i et visst omfang også benyttet sten fra den gamle romanske kirken som sto her. Kirken ble skadet i en brann omkring 1420, og etter dette ble det utført reparasjonsarbeider i det kraftige tårnet.

I 1722 solgte kong Fredrik IV kirken på auksjon etter å ha kommet i betydelige økonomiske vanskeligheter. Kirken var dermed i privat eie inntil Eidsberg herred kjøpte den i 1848. Kirken var da i sterkt forfall, og de neste tiårene ble situasjonen også forverret.

Det ble besluttet å restaurere kirken, og i 1880-81 ble gjenreisingsarbeidet utført. Det er denne ombyggingen som har gitt kirken dens nåværende skikkelse. Tårnet og kirkerommet ble for det meste beholdt, men koret ble revet og skipet ble forlenget og utstyrt med korsarmer. Tårnet ble dessuten forhøyet, og gitt en slank takrytter med oktogonalt spir. De nye delene av bygningen ble oppført i teglsten. Ytterveggene ble pusset og malt, og stiluttrykket lagt til en konsekvent nygotikk som mest av alt reflekterer historismens tilnærming til de middelalderske stilelementer. Gavlpartiene prydes av grupperte spissbuer, og kantes av markante fialer.

Arkitekt for ombyggingen var Paul Due, med kontor i Kristiania. På denne tiden var Nicolai Fredrik Johan Smith sogneprest her. I fasadene er de opprinnelige spissbuer i finhuggen granitt bevart. Over inngangen finnes en gammel skulpturnisje med en menneskefigur og en due. Ved ombyggingen ble det også avdekket flere stener med runeinnskrifter. Den fint huggede og ornamenterte døpefonten stammer fra midten av 1200-tallet. Den barokke altertavlen ble skjenket kirken i 1651, og ble utført av Christopher Ridder, som også laget prekestolen. Lysekroner og lampetter ble forært kirken av arkitekt Karl Høie og hustru, og i 1932 ble kirkestolene laget etter arkitekt Ole Steins tegninger. Sistnevnte sto også for utformingen av kirkens kapell, en nøktern murbygning med gotisk preg, som ble bygget i 1932.

Kirken er blitt underlagt omfattende vedlikeholdsarbeider i 1950- og 60-årene, og alle ytre flater ble sandblåst og malt i 1981.

Kilder:
"Østfolddomen": et festskrift i anledning Eidsberg kirkes 750 årsjubileum, 2000
Gamle norske kirker, Moe, Wladimir, Kristiania : Dybwad, 1922
Plakett ved kirkenPaul Due

Ole Stein

arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv

Detalj av tårnet

Detalj av korsarm

Detalj av vindu

Detalj av hovedportal

Detalj av skulpturelement

Eidsberg kirkes kapellGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no