Arkitektur og historie i Hamar:
Norsenggården, Parkgaten 12

Denne markante hjørnebygningen ble oppført i 1896 for vognfabrikant Peder Norseng, etter tegninger utført av arkitekt Henrik Nissen. Allerede i 1897 ble store deler av lokalene leiet ut til Vangs sparebank, som hadde tilhold her til kontrakten utløp i 1917, og banken flyttet til sitt nybygg over gaten. Her var det samtidig boliger for Norsengs familie og flere ansatte ved vognfabrikken. Bygningen har senere vært administrasjonsbygning for jernbanen.

Den store bygningens komposisjon markeres av de to aksene som utgjøres av hjørnet og den lange hovedfasadens midtakse. Begge aksene markeres som risalitter med tårnoppbygg, og hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon. Fasadene er utført i pusset tegl med artikulering i frilagt, gul tegl. Bygningens overordnede stiluttrykk er nyrenessanse, mens materialbruken indikerer et innslag av tidlig jugendstil.

Kilder:
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930
Vangs sparebank 1853-1953
Registreringssentral for historiske dataarc! Historisk

Henrik Nissen

Fra Hamars murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedfasadens midtparti

Detalj av tårnoppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!