Arkitektur og historie i Hamar:
Vangs sparebank, Torggaten 12

Vangs sparebank ble stiftet i 1853, og byttet med ujevne mellomrom tilholdssted utover 1800-tallet. Fra 1897 leiet man lokaler i vognmaker Norsengs gård i Parkgaten 12, der kontrakten utløp i 1917. I 1914 anskaffet man hjørnetomten ved Jernbaneplassen, og senere samme år valgte man utkastet fra arkitektfirmaet Ekman, Smith, Michalsen i Kristiania for utformingen av den nye bankbygningen. Firmaets representant i byggeprosessen var veteranen Ove Ekman, som presenterte flere forslag til utforming og fasadeutstyr. Sparebanken valgte den mest kostbare fasadeløsning, i fin- og grovhugget granitt. Bygningen sto ferdig i 1917, under ledelse av byggmester A. Johansen. Byggearbeidene kostet ialt ca. 240 000 kroner, interiører inkludert - langt mer enn hva man budsjetterte med.

Bankbygningen har meget til felles med andre bankbygg som ble oppført i samme periode. Det tunge, solide materialet skulle understreke bankens soliditet gjennom å gi inntrykk av å være en festning. Bygningen er preget av den sene jugendstil, av middelalderske rundbuer og av nordisk nybarokk. Første etasje danner et fundament, og har finhuggen granitt i fasaden. Bygningen har tre etasjer og en høy mansardetasje, og hver av de to fasadene markeres ved en oppskytende gavl. Spesielt hovedfasaden mot plassen er monumental, med en kraftfull, symmetrisk komposisjon.

Idag er det sparebanken Hedmark som har sin virksomhet i lokalene.

Kilder:
Vangs sparebank 1853-1953arc! Historisk

Ekman, Smith, Michalsen

Fra Hamars murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Torggaten

Fasadedetalj med årstallGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!