Arkitektur og historie i Oslo:
St. Olavs gate 7: Atelieret

Arkitekt Wilhelm von Hannos atelierbygning er et unikt skue der den står i bakgården til St. Olavs gate 7-9. Bygningen ble bygget av von Hanno selv, og benyttet som atelier ved hans bolig i St. Olavs gate 28-30. Tilknyttet atelieret var opprinnelig en paviljong der von Hanno drev sin tegneskole for arkitekter. Da boligen ble revet, ble atelierbygningen flyttet dit hvor den står idag. Atelieret minner om et lite kapell, og har en rekke spennende nygotiske detaljer som vitner om von Hannos virke som gotisk stenhugger i Hamburg i hans unge år.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 8Arkitektur og historie i Oslo

Wilhelm von Hanno

St. Olavs gate 7

Gavlveggens vindu

Inngang til atelieret

Detalj fra inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!