Arkitektur og historie i Oslo:
Hesselbergvillaen, Tidemands gate 6

Denne villaen ble oppført i 1904 for generalkonsul Abraham Hesselberg, ved arkitektene Halfdan Berle og Karl Høie, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 7. Et tidligere prosjekt for eiendommen ble byggemeldt i 1899 ved Berle for H. S. Dahl, men dette kom ikke til utførelse. I eiendomsmatrikkelen for 1899 står løytnant Wiel-Gedde oppført som eier.

Huset er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer, og har asymmetrisk komponerte fasader. Gatefasaden domineres av midtpartiet, som krones av en tempelgavl med et markant antefiks. En kraftig, innglasset veranda over én etasje danner midtpartiets fremskutte ledd mot gaten. Venstre flanke preges av det lave karnappet, som er plassert 45 grader på grunnflaten. Fasadene har brystningsfelter ornamentert med balustre og festonger, og hjørnene er markert med slanke pilastre. De store vinduene har småruter i øvre felt.

Den enkelt artikulerte gesimsen er sterkt fremskutt under det helvalmede taket. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nybarokk. Fasadene ble tegnet av Halfdan Berle, mens Karl Høie hadde ansvaret for planløsningene.

Abraham Hesselberg bodde ved århundreskiftet på Slemdal i Aker, og drev firmaet A. Hesselberg &. Co., med forretningsadresse Rådhusgaten 12. Han var dessuten generalkonsul for Mexico. Ved folketellingen anno 1910 bodde han i huset med hustru og datter, samt flere tjenere.

Senere har huset i mange år tjent det belgiske diplomatiet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Karl Høie

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no