Fra Det gamle Christiania:
Artilleristallen, bygning 30, Akershus slott og festning

Artilleristallen ble bygget i 1861 etter tegninger av arkitektene Schirmer & von Hanno, og er bygget i upusset rød tegl, i en enkel romansk stil. Bygningen ble fra begynnelsen innredet som stall, med høyloft over. Bygningen fikk i 1867 en utvidelse sydover for kavalleriet. Denne kompletterte anleggets planlagte symmetri, med hovedporten som midtakse og vestlig fondmotiv for Revierstredet.

I likhet med midtaksen er flankene forhøyet med én etasje i forhold til bygningen ellers. Hovedporten dannes av en stor romansk bue over to etasjer, prydet av Karl XVs monogram. Endel endringer ble utført på 1950-tallet i forbindelse med en større ominnredning etter at det var blitt slutt på hesteholdet ved festningen. Da ble det også satt inn endel nye vinduer, og nye etasjeskiller.

Artilleristallen er siden tatt i bruk av Miljøverndepartementet.

Kilde:
Guide til Akershus festningarc! historisk

Fotoserie - Akershus slott og festning

Schirmer & von Hanno

InngangsportalenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!