Fra Det gamle Christiania:
Fengselskirken, bygning 9, Akershus slott og festning

Fengselskirken ble oppført i 1866-67 etter tegninger av de tyske arkitektene Schirmer & von Hanno. Kirken har sin hovedfasade vendt mot Store provianthus, langs den smale gaten som leder fra Hovedvakten til Det lange røde hus. Fengselskirken er oppført over to plan, i upusset rød tegl, med detaljer i puss. Stiluttrykket er en meget nøktern nygotikk. Både hovedfasaden og bakre fasade har en grunnleggende symmetrisk komposisjon. Hovedfasaden er den mest forseggjorte, med fremskutt midtparti og gavlspir.

I første etasje var det opprinnelig innredet kjøkken og bad for fengselet, med kirkesal og skolelokaler i annen etasje. Kirkebygningen er blitt ominnredet flere ganger, og skolelokalet er innlemmet i kirkesalen. Salen ble restaurert i 1968, og i 1998-99 ble hele bygningen rehabilitert til bruk for Forsvarets skoletjeneste.

Kilde:
Guide til Akershus festningarc! historisk

Fotoserie - Akershus slott og festning

Et utvalg norske kirker

Schirmer & von Hanno

Detalj av hovedinngang

Detalj av vinduer

Fengselskrkens baksideGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no