Homansbyens hus:
Josefines gate 1

Denne leiegårdsvillaen ble bygget av snekkermester Jens Johan Ruud i 1869, for hans egen regning. Den er bygget over to og en halv etasje i enkel nygotisk stil, med en asymmetrisk fasadekomposisjon.

Bygningen skal være en forenklet kopi av arkitekt Georg Bulls Oscars gate 19 (1859-60), som imidlertid er revet. Bull publiserte selv tegningene til dette huset, så de var tilgjengelige for allmennheten.

Huset tilhørte ved begynnelsen av 1890-tallet sakfører Mathias Røer, og rundt århundreskiftet var kongsvingermannen Fridthjof Wilhelm Henriksen, som var innehaver av kassefabrikk, høvleri og trelasthandel, dets eier.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Jens Johan RuudGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!