Homansbyens hus:
Josefines gate 18

Dette huset ble oppført som tomannsbolig i 1878 for kjøpmann Otto Juul Schjønneberg fra Høland etter tegninger av arkitekt Waldemar Ferdinand Lühr. Huset er stilmessig holdt i senklassisisme/nyrenessanse. Lührs bygningstegninger ble godkjent av Henrik Homan, men fra disse ble det gjort betydelige avvik ved byggingen. Fasadene byger på en grunnleggende symmetrisk komposisjon med en dominerende midtrisalitt med grupperte vinduer. Vindusutformingen på venstre og høyre side er noe forskjellig.

Tidlig på 1890-tallet var kaptein M. Torgersen husets eier, og henimot århundreskiftet overtok konsul C. Knutsen.

Senere lokaler for Frøknerne Smith & Halls Pigeskole.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Waldemar Ferdinand Lühr

Huset i perspektiv

Midtrisalittens grupperte vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!