Homansbyens hus:
Josefine, Josefines gate 26

Denne leiegården over to og en halv etasje ble oppført av og for arkitekt og bygningsinspektør Christian Linthoe i 1879. Husets uttrykk er påvirket av middelalderske stilforbilder, med preg av gotisk og romansk stil. Husets asymmetriske komposisjon domineres av en forhøyet siderisalitt med en rad rundbuede vinduer i tredje etasjer.

Flere medlemmer av slekten Linthoe har bodd i huset. Ved folketellingen anno 1900 bodde enkefru Hilda Linthoe her med sin familie. Hun var enke etter byråsjef Carl Ludvig Linthoe. Husets arkitekt med flere var eiere på den tiden, og blant de øvrige beboerne handelsborger Isak Kobro.

Gården ble i 1952 innkjøpt av Trampbrødrene som lokaler til Travellers Club. Foreningen - som ble stiftet januar 1928 - har siden hatt sitt tilhold her.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Christian Linthoe

Detalj av siderisalitt

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2001/2008 arc!/arkitekturhistorie.no