Homansbyens hus:
Josefines gate 27

Denne tomannsboligen ble oppført i 1869 av byggmester Hans Olsen. Han solgte den ved ferdigstillelsen til administrerende direktør i Christiania sparebank, Balthazar Falkenberg. Han bodde før han flyttet hit som leieboer hos arkitekt Hans Kaas i Universitetsgaten.

Huset er utført i enkel tudorgotikk, og har kortsiden vendt mot gaten. Det har samme grunnform som den nyromanske nr. 29. Falkenberg var husets eier til omkring år 1900.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Hans OlsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!