Homansbyens hus:
Josefines gate 29

Denne tomannsboligen ble oppført i 1870 av byggmester Hans Olsen. Her bodde i mange år enkefru Karen Margrethe Sevaldson (f. Schlytter) fra Kristiansund. Den lille gangveien herfra til Uranienborg terrasse - Sevalden - er oppkalt etter henne. Fru Sevaldson var husets eier til etter år 1900.

Huset er utført i enkel nyromansk stil, og har kortsiden vendt mot gaten. Endegavlen har tre rundbuer og et lite karnapp. Det har samme grunnform som den tudorgotiske nr. 27.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Hans OlsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!