Homansbyens hus:
Josefines gate 33

Denne leiegården var opprinnlig en villa over to etasjer som ble oppført av byggmester Hans Olsen i 1871 for hans egen regning.

Huset ble om- og påbygget i 1875 ved arkitekt Henrik Nissen, og en ny ombygging ble foretatt omkring århundreskiftet slik at bygningen fremstår i jugendstil.

Eieren i 1875 og frem til 1890-tallet var kjøpmann Hans Munthe Kaas, og henimot århundreskiftet var huset overtatt av overrettssakfører Christian Stang.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Hans Olsen

Detalj av tårnets jugenddekorGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!