Homansbyens hus:
Arkitektenes hus, Josefines gate 34

Dette huset ble bygget i 1877-78 etter tegninger av arkitekt M. J. Larsen. Byggherrer var handelsborger Otto Juul Schjønneberg og gårdeier Carl Johan August Hedemark.

Huset ble oppført som tomannsbolig, og er utført i nyrenessanse med symmetrisk hovedfasade og markerte siderisalitter. Statsråd Henrik Helliesen, som bodde her på 1880-tallet, har gjengitt innemiljøet på en akvarell.

Frøknerne Conradis pigeskole hadde lokaler her i tiden omkring 1890. Eier ved slutten av 1890-tallet var frk. Thora Christine Schjøth fra Drammen, som var bestyrer for sin egen privaate skole.

Her har senere vært lokaler for Pastor Hallings skole for gutter, for Rudolf Steinerskolen, og for Den tyske skole under Den annen verdenskrig. Idag er den gamle tomannsbolig Arkitektenes hus.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Siderisalitt med fronton

Detalj av fronton og kapitelerGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!