Homansbyens hus:
Josefines gate 3b

Denne tomannsboligen ble oppført i 1868-69 av snekkermester Jens Johan Ruud, for hans egen regning. Huset er utført i en enkel senklassisisme, med en asymmetrisk gatefasade. Huset har hjørnekvadre i puss, og sparsom detaljering. Den sydvestre delen av bygningen ble tilbygget i 1879.

Fra 1870-tallet til etter år 1900 var kongelig fullmektig, og etterhvert underdirektør i Det statlige centralbureau, Nils Rosing Bull husets eier. Han var gift med Fanny Reinhardt, og deres datter Johanne Birgitte Bull var lærerinne ved Nordstrand private middelskole. Nils Rosing Bull var opprinnelig fra Bergen, men på 1860-tallet bodde familien i Munkedamsveien i Kristiania. Fanny Reinhardt tilbragte deler av sin oppvekst i Larvik, der hennes far, Eduardt H. C. Reinhardt, var byfogd.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Jens Johan RuudGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!