Homansbyens hus:
Josefines gate 8

Denne skolebygningen ble oppført i 1915 for Kristelig gymnasium etter tegninger av arkitekt Henry Fearnley Coll. Gymnasiet ble opprettet i 1913, og drives av Det norske misjonsselskap, Normisjon og Norsk luthersk misjonssamband.

Skolebygningen har fasader mot Josefines gate og Homansbakken, utført i en enkel nordisk nybarokk. En smal risalitt mot skoleplassen minner med sin spesielle gavl om et tårn. Fasaden mot Josefines gate domineres av en høy gavl. Bygningen ble oppført på tomten der maan tidligere fant løkken Frihedssædes låve, fjøs og stall.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Henry Fearnley CollGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!