Homansbyens hus:
Frihedssæde, Oscars gate 1b

Løkken Frihedssæde het inntil grunnlovens år 1814 Skramstuen. I 1853 ble eiendommen kjøpt av høyesterettsadvokat Peder Jacob Homan og ekspedisjonssjef Johan Collett. Advokat Henrik Homan, Jacobs bror, overtok i 1857 Colletts andel, og sammen med prokurator Lars Rasch kjøpte brødrene opp løkken Frydendal. Etter storbrannen i Kristiania i 1858 solgte brødrene hus de reiste i samarbeid med arkitekt Georg Bull. Homansbyen kan sies å være sprunget ut av løkken Frihedssæde.

Løkkehuset vare en stor trebygning over to og en halv etasje. Det var utført i laft på 1700-tallet, med indre detaljering i rokokko. Ved midten av 1800-tallet - sannsynligvis ved Colletts og Homans overtagelse - ble huset panelt, og det fikk et eksteriør i tidlig sveitserstil, beslektet med naboeiendommen Lassonløkken i Grønnegate 19 (panelt 1848). Huset hadde åttekantede gavlvinduer, karakteristisk for denne perioden.

Huset ble revet i 1967 til fordel for et nybygg ved Kristelig gymnasium.Homansbyens hus

Kart over HomansbyenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!