Fra Skiens murarkitektur:
Latinskolen - Brekkeby videregående skole

Skiens latinskole ble grunnlagt i 1824, og fristet i lang tid sin tilværelse i en stor to og en halv etasjes trebygning, som gikk tapt ved bybrannen i 1886. Allerede før brannen, i 1880 ble det besluttet å bygge nye skolebygninger på Brekkejordet Interessentskabs grunn, til erstatning for den forfalne trebygningen. Byggingen ble igangsatt kort etter, og 19. februar 1883 ble skolen innviet. Dens bygninger - hovedbygning, gymnastikkbygning og rektorbolig - ble utformet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer, med kontor i Kristiania, og oppført under ledelse av stadsingeniør Adam Collin (som senere hadde den samme stilling i Kristiansand) og byggmester O. Olsen Røsland. Prost Hauge innviet skolen.

Hovedbygningen er oppført i pusset tegl, over to etasjer. Stiluttrykket er en middelalderpreget hannoveriansk lisenestil, med høy grad av artikulering og stor dybdevirkning i fasadene. Hovedfasaden er inndelt i fire brede stikkbuede felter, der de to flankene er noe fremskutt.

I 1966 ble skolen overtatt av Telemark Handelsgymnas. Handelsgymnaset og Yrkesskolen ble i 1980 slått sammen til den nye Brekkeby videregående skole.

Kilder:
http://www.slekt.org/books/skien1886/013latinskolen.html
http://www.brekkeby.vgs.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)arc! Historisk

Henrik Thrap-Meyer

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra den sørlige siderisalitten

Detalj av gesimsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!