Fra Skiens murarkitektur:
Skiens rådhus

Etter at Skiens sentrum ble lagt øde av en bybrann i 1886 ble sentrum omregulert og bygget opp med gjennomført murtvang. Anleggelsen av et sentralt rådhus ble et viktig element i denne planen, og etter en arkitektkonkurranse i 1888 fikk man inn fire bidrag, fra Bugge og Sjøstedt, fra arkitekt Waldemar Hansteen, fra byggmester H. Hansen og endelig fra arkitektene Hagbarth Schytte-Berg og Peter Lauritz Lowzow. Fem fremstående arkitekter i Kristiania ble bedt om innstillinger, og man gikk etter dette inn for det sistnevnte utkast.

Oppføringen av rådhuset ble påbegynt i 1890, og ble ledet av byggmesteren Ole Røsland under tilsyn av byggmester L. Chr. Wagle. Byggegrunnen var meget vanskelig, og besto stort sett av leire, hvilket forsinket byggearbeidene. Rådhuset sto ferdig til bruk i januar 1894, og byggekostnadene beløp seg ialt til kr. 196.000.

Rådhusets karakteristiske fasade mot Rådhusplassen kan ha vært forbilde for Porsgrunns rådhus (bygget 1904-05). Fasaden domineres av et forhøyet midtparti prydet av seks kraftig artikulerte søyler, med ytterligere to hjørnesøyler med rektangulært snitt. Søylene har korintiske kapiteler, og bærer en kraftig gesims. Fremfor dette er et åpent inngangsparti skutt frem, med en altan båret av fire granittsøyler. De fem store, rundbuede vinduene i annen etasje danner et dominerende motiv. Flankene er mer sparsomt utformet, der siderisalitter markeres med partstilte pilastre. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Det gamle rådhuset i Skien - eller Råstua - hadde tilhold i den enkle, romslige Bruenech-gården, som hadde sitt navn etter den tidligere eieren Frederik Christian Bruenech. Bygningene tjente som rådhus fra 1842 til 1886.

Kilder:
http://www.slekt.org/books/skien1886/019radhuset.html
http://www.skien.kommune.no/arc! Historisk

Peter Lauritz Lowzow

Hagbarth Schytte-Berg

Morten Wagle

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj fra midtpartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!