Fra Stavangers murarkitektur:
Kongsgaten 47-49

Disse to svært like husene ble oppført i 1867, og ihvertfall nr. 47 (til høyre) etter tegninger av arkitekt Fritz von der Lippe. Nr. 47 var arkitektens egen bolig inntil han forlot byen i 1870. I nabohuset holdt frøknene Rings pigeskole til i årene 1869-99. Husene ble sammenbygget i 1919.

Begge husene er holdt i en enkel nyromansk stil med krenellerte gesimser, utført i pusset tegl. De to husene har begge kortenden som hovedfasade, med en grunnleggende symmetrisk komposisjon. De to fasadene er litt ulike i utførelsen. Fasadedekorasjonene har portretter av arkitektene Kallikrates, Brunelleschi, Michelangelo og Schinkel.

Kilder:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86Fritz von der Lippe

arc! historisk

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av gavlveggen i nr. 47

Detalj av relieffGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!