Arkitekter:
Conrad Fredrik (Fritz) von der Lippe (1833-1901)

Fritz von der Lippe var en allsidig elev ved Polytechnische Schule i Hannover, der han i årene 1851-53 studerte naturhistorie, mineralogi, kjemi, fysikk, geometrisk tegning og matematikk. Han studerte siden i Darmstadt og Wien, før han opprettet privat arkitektpraksis i fødebyen Kristiansand i 1856. Han var landsdelens første utdannede arkitekt, og fikk stor innflytelse på utviklingen innen den lokale arkitekturen. Allerede i 1857 etablerte han sin virksomhet i Stavanger, der han også var lærer ved byens offentlige pikeskole.

I årene 1860-70 var han bygningsinspektør i Stavanger. I Stavangerperioden utformet von der Lippe blant annet Kirkegaten 19 (1857, sterkt ombygget), Bjergsted, Stavanger (1858, sveitserstil), almueskole for Haugesund (1858-60), sin egen bolig, Kongsgaten 47-49 (1867, nyromansk stil), Kongsgård skoles gymnastikksal, "Sangsalen" (1861, nygotisk sveitserstil), Grimstad sparebank (1862), Høle prestegård, Høgsfjord (1866), villa Snøringsmoen, Lillesand (1867-70, sveitserstil), ombyggingsarbeider ved Ledaal (Stavanger), Vegusdal kirke (1867), Nedstrand kirke, Ryfylke (1868, nygotisk trestil), og ikke minst teglstenskirken St. Petri (1863-69, nygotikk).

I 1870 ble von der Lippe stadskonduktør i Bergen, en stilling han innehadde like til år 1900. Det første tiåret i Bergen utformet han blant annet Kjøttbasaren (1874-77, artikulert, nyromansk stil, med meget til felles med arkitektens bolig i Stavanger), Strand kirke, Ryfylke (1874), Fjell kirke (1874),Vetrlidsalmenning 1 (1876, nyromansk), Finnegarden 1a-b (1876), samt kirkene Leveld og Ål i Hallingdal (begge 1880). von der Lippe skal muligens også ha utformet den maurisk-inspirerte villa Lysøen for Ole Bull (1872-73). I årene 1873-81 arbeidet von der Lippe for det meste i kompaniskap med arkitekt Hans Heinrich Jess, et samarbeid som blant annet resulterte i den nygotiske Sund kirke i Klokkarvik (1877, nedbrent 13. mars 1994).

Fra 1881 var det ikke tillatt for Stadskonduktøren i Bergen å utføre private arbeider innenfor bygrensen. Blant hans senere arbeider kan nevnes Hatlestrand kirke (1885) og Varaldsøy kirke (1885). Sistnevnte er modellert etter ovenfornevnte Sund kirke. von der Lippe utførte dessuten flere restaureringsoppdrag.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Jens Christian Eldal - Historisme i tre
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005

Andre kilder:
http://www.kjottbasaren.no/
http://www.kielland.org/LivVirke/Liv/Ledaal2.htm
http://radmannen.stavanger.kommune.no/bu/analyse1.html
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://hordaland.kulturnett.no/tema/vandring/bryggesporen_eldre.htm
Fakta om SundNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Kjøttbasaren, Bergen

Kongsgaten 47-49, Stavanger

Sangsalen, Stavanger

St. Petri kirke, StavangerGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2009 arc!/arkitekturhistorie.no