Fra Stavangers murarkitektur:
Stavangers gamle fengsel, Lagårdsveien 43

Det gamle fengselet ble bygget i 1862 etter typetegninger utarbeidet av arkitektene Schirmer & von Hanno. Hovedbygningen mot gaten er en langstrakt paviljong over én etasje, på en høy grunnmur i natursten. Bygningen er svært enkelt utformet, i pusset tegl uten dekor, der inngangsportalen markerer midtaksen i den symmetriske komposisjonen. Bygningen er stilistisk beslektet med enkle, middelalderinspirerte industribygninger i upusset tegl.

Kilder:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005Schirmer og von Hanno

Fra Stavangers murarkitekturGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!