Fra Stavangers murarkitektur:
Frimurerlogen St. Svithun, Løkkeveien 8

Andreaslogen i Stavanger hadde på slutten av 1800-tallet sitt tilhold i Ny Olavskleiv 17. Da disse lokalene ble for trange ble det besluttet å oppføre en ny logebygning. Kollegiet besluttet i 1911 å kjøpe eiendommen Løkkeveien 8 for 5000 kroner. I 1912 solgte man bygningen i Ny Olavskleiv, og engasjerte arkitekt og frimurer Henrik Nissen fra Kristiania. Bygningsleder var arkitekt Helland. Da arkitekt Nissen døde i 1915, var bygningsarbeidene kommet godt igang. Logebygningen ble innviet 30. April 1917.

Bygningen er utført i en kraftig og streng stil med detaljer i nordisk nybarokk. Fasaden er utført i grov- og finhuggen granitt, med stensfinkxer tronende over gesimsen. Hovedfasaden er asymmetrisk oppbygget, og den virker noe brått avsluttet på grunn av det utilpassede tilbygget. Tidligere var bygningen frittstående, med have, trapp og inngangsparti der tilbygget er idag.

Kilder:
Frimurerlogen St. SvithunHenrik Nissen d. e.

Fra Stavangers murarkitekturGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!