Fra Stavangers murarkitektur:
Victoria Hotel, Skansegaten 1

Victoria Hotels hovedbygning dekker trekvart kvartal og sto ferdig i 1900. Ansvarshavende for oppføringen var byggmester John G. Nielsen fra Bergen. Hotellbygningen ble tegnet av arkitekt Henry Bucher fra Kristiania; den var ment å være utstyrt med både tårn og spir, men av økonomiske årsaker ble bygningen forenklet.

Formspråket er hentet fra 1890-tallets historisme. Hotellets fasader har kraftige farver, med gul og rød tegl og hvitmalt belistning.

Om hotellets åpningsdag 14. Juli 1900 ble det blant annet skrevet følgende:

"Aktieselskapet Skansens nye hoteletablissement som idag aabnes for Publikum innviedes Lørdag middag i nærvær af vel 100 inbudne, Byens Autoriteter, Formandskab, Pressen og fremmede Magters Konsuler m. fl."

Til hotellet er senere innlemmet kvartalets siste fjerdepart, bygningen Cartellet.

Kilder:
Victoria Hotel v/markedssjef Ole Chr. MaalandHenry Bucher

Fra Stavangers murarkitektur

Hotellets hovedinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!