Murarkitektur i Tønsberg:
Gunnarsbø

Villaen Gunnarsbø ble oppført på den gamle gården Gunnarsbøs grunn i 1878 for skipsreder og konsul Morten Wilhelm Wilhelmsen, vanligvis kalt Wilh. Wilhelmsen. Tomtegrunnen kjøpte han av sin svigerfar, landfysikus Frederik Severin Lorentzen fra Danmark. På den tiden hadde Wilhelmsen allerede bygget opp en betydelig flåte. Han var også aktiv i politikken, satt flere år i bystyret og ble etter hvert byens ordfører.

Huset er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer, og har en tung, asymmetrisk komposisjon. Havefasadens langside domineres av en høyrestilt, kvaderpusset siderisalitt, mens kortsiden mot syd domineres av et avrundet karnapp. Bygningskroppen kan karakteriseres som sammensatt. Oventil avsluttes komposisjonen med en nøktern gesims. Bygningen har hjørnekvadre, og annen etasjes vinduer har gavlformede overdekninger. I begge etasjer er vinduene flankert av pilastre. Stiluttrykket er nyrenessanse. Inngangsdørens overdekning prydes av byggherrens monogram og årstallet for husets ferdigstillelse.

Det er uvisst hvem som var husets arkitekt, men ifølge familietradisjonen skal en slektning av kunstmaleren Adolph Tidemand ha tegnet det. I en annen overlevert fortelling var arkitekten svensk. Det er mulig at begge deler kan ha noe sant i seg. En fremtredende arkitekt i datiden, som tegnet stilmessig beslektede bygninger i Kristiania, var nevnte Tidemands brorsønn August Tidemand. Flere av Tønsbergs dominerende byggmestre i denne perioden var av svensk opphav, og det er nærliggende å anta at ansvarshavende ved byggingen kan ha vært Nils Peter Sjøstedt, som sammen med Wilhelmsen i 1880 kjøpte en part i gården Husøy utenfor Tønsberg. Sjøstedt var ansvarshavende ved byggingen av Prestegården og Slottsfjellskolen, og lot senere oppføre en del villaer for salg.

Wilh. Wilhelmsens sønn Halfdan overtok Gunnarsbø etter morens død i 1919, men flyttet til Kristiania, og lot i 1923 sønnen Willie (Morten Wilhelm) bli besitter av eiendommen. Sistnevnte donerte i 1929 Gunnarsbø med dens 90 mål til Tønsberg kommune, i den hensikt at huset skulle innredes til byens nye rådhus.

Tønsberg kommune engasjerte arkitekt Kristofer Lange til å planlegge husets ominnredning. Lange var arkitekt bak flere av byens nye forretningsgårder. I 1962 fikk Tønsberg et nytt rådhus, bygget for dette formål. Dermed ble det rom for andre virksomheter på Gunnarsbø, som dagens kulturelle aktiviteter.

Kilder:
Om Gunnarsbø
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
Sem og Slagen gårdshistorie
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxAugust Tidemand

Kristofer Lange

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Husets dominante hjørne

Husets i sine nære omgivelser

Detalj av kortside med karnapp

Husets inngangsparti

Detalj av vindu over inngangen

Detalj av overdekning med årstall og monogram

Detalj av blindvindu

Detalj av kapitél

Gunnarsbø på et gammelt postkortGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no