Arkitekter:
Kristofer Andreas VI Lange (1886-1977)

Kristofer Lange var sønn av arkitekt og bygningssjef i Kristiania, Balthazar Conrad Lange. Han ble utdannet ved Den kongelige Tegneskole og bygningsavdelingen ved Kristiania Tekniske Skole, der han ble uteksaminert i 1909. I 1909-11 var han assistent ved arkitekt Henrik Bulls kontor, før han avsluttet sin utdannelse i Berlin i 1912, ved Königlich Technische Hochschule. Han var samtidig ansatt ved et arkitektkontor i Berlin.

Fra 1912 var Lange lærer ved Kristiania aftenskole, og i årene 1913-15 arbeidet han som assistent for arkitekt Oscar Hoff. Først i 1915 etablerte han selvstendig arkitektpraksis i Kristiania. Han tegnet imidlertid i 1911 et utkast til transformatorkiosk i Kristiania. Dette ble premiert, og året etter ble flere slike tårn oppført, for det meste i Frogner-området, med en distinkt art nouveau-stil. Et annet av hans tidlige arbeider var den første Majorstuen stasjon (1914, enkel, nordisk trestil), et hus hvor han en tid hadde kontoradresse. I denne tidlige perioden samarbeidet han dessuten med sin far om utformingen av en folkeskole i Kristiansund (1913). Av andre tidlige arbeider nevnes Borgenveien 25 (1916) og Kristiania Materialprøvningsanstalt, Fuglehauggaten 11 (1916-17, nordisk nybarokk, senere ominnredet til boliger). Lange hadde en tid sitt kontor i sistnevnte bygning. I disse årene tegnet han dessuten reguleringsplan for Skien (1917-18) og Sogn haveby (1920).

Tidlig i 1920-årene tegnet arkitekt Lange en rekke villaer i Kristianias omegn, som egen villa i Charlotte Andersens vei 14 (1921), Thaulows vei 1, 3 og 5 (1922, for a/s Holmenkolbanen), Tysleveien 38 (1923) og Risstubben 4 (1924).

Blant Langes bygg i Oslo i de sene 1920-årene nevnes et større leiegårdskompleks i Løvenskiolds gate, Schives gate, Briskebyveien og Eckersbergs gate (1928-30, oppført i en glidende overgang mellom nyklassisisme og funksjonalisme), Valkyrie plass stasjon (1928, nyklassisisme) og Majorstuhuset, en monumental forretningsgård og stasjonsbygning (1928-32, nyklassisisme).

Lange utførte reguleringsplan for Tønsberg (1922) og bydelen Gunnarsbø (1930), og han hadde også flere oppdrag i byen, som Tønsberg Aktietrykkeri, Håkon Gamles gate 6 (ca. 1921, nordisk nybarokk), Tønsberg Industri- og Sjøfartsbank, Storgaten 20 (1922, barokkpreget nyklassisisme), innredning for rådhus i Gunnarsbøvillaen (1929), Stenmalen restaurant (1932, funksjonalisme), Grand Hotell med kino, Øvre Langgate 65 (1933) og Storgaten 39 (1936). Her utførte han også Tønsberg krematorium, sammen med Ø. O. Klingenberg (1937).

I 1930-årene utførte Kristofer Lange en rekke store boligprosjekter i Oslo, som borettslagene ”Ringgaten”, Langs Christian Michelsens gate og Dælenenggaten (1931-36), delvis sammen med arkitekt Henrik Nissen d. y., samt den store Sinsenbyen (1939), sammen med arkitekt Thoralf Christian Hauff. Dette er store, funksjonalistiske gårder med fasader i rød tegl, og med svært ensartet bebyggelse. Dette er i ettertid kalt ”skjema-funkis”.

Blant hans øvrige arbeider nevnes Horten kino (1936), Oslo Frie Missionsforening, Møllergaten 26/Mariboes gate 2b (1939) og Horten tekniske skole (1953). Han tegnet også bygninger i sammenheng med sin byplan for Bodø (1940-43). Lange deltok i en mengde arkitektkonkurranser i perioden 1911-1946, og vant flere av disse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, DM
Oscar Albert Johnsen - Tønsbergs historie
Oslo Byleksikon
Riksantikvarens art nouveau-arkiv
Truls Aslaksby og Morten Krogstad - Ta vare på Oslo. Byen vår i tekst og bilder, Oslo 1979
http://apps.husbanken.no/boligbasen/117d.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Valkyrie_plass_stasjon
http://www-bib.hive.no/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tønsbergs Industri- og Sjøfartsbank

Tønsbergs Aktietrykkeri

Ominnredning av Gunnarsbø, TønsbergGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!