Murarkitektur i Tønsberg:
Tønsbergs Aktietrykkeri, Håkon Gamles gate 6-8

Tønsbergs Aktietrykkeri ble grunnlagt i 1881 med det hovedformål å utgi avisen Tønsbergs Blad, som tidligere var blitt publisert av boktrykker H. J. M. Hansen. Snart ble virksomheten utvidet til å omfatte et bredt spekter av trykkeritjenester. I 1891 lot trykkeriet oppføre en bygning for sin virksomhet, men i 1920-årene var behovet for større lokaler meldt seg. Man gikk til innkjøp av en eiendom i Håkon Gamles gate, og fikk i 1928 oppført en ny trykkeri- og forretningsgård. Denne ble tegnet av arkitekt Kristofer Lange, og oppført under ledelse av byggmester Herman Svendsen.

Bygningen er oppført over tre fulle etasjer, og har en enkel, pusset hovedfasade. Fasaden er symmetrisk komponert, med to markerte sideakser. Første etasje domineres av et jevnt bånd av bueoverdekninger. Disse er utført i puss, med unntak av hovedinngangens, som er hugget i sten. Bygningens nederste del er likeledes forblendet med huggenstenskvadre. Sideaksene er ellers markert med kvaderpuss i annen og tredje etasje. Stilutrykket kan karakteriseres som nordisk nybarokk med et markant innslag av empire.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
Riksantikvarens art nouveau-arkivKristofer Lange

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no