Murarkitektur i Tønsberg:
Slottsfjellskolen

Frem til begynnelsen av 1880-årene hadde Tønsbergs Almueskole tilhold i beskjedne og utilstrekkelige lokaler. I 1882 ble det av kommunestyret bevilget kr. 80 000 til oppførelse av en ny skolebygning på en tomt i Slottsfjellets skråning. Skolen ble tegnet av Kristiania-arkitekten Henrik Thrap-Meyer, som hadde en lang rekke skolebygninger på samvittigheten. Til ansvarhavende byggmester valgte man den innvandrede svenske byggmester Nils Peter Sjøstedt, som etablerte seg i Tønsberg omkring 1860. Sjøstedt mottok et honorar på kr. 4 000 for sitt arbeid, og i alt kom byggearbeidene på kr. 116 600, altså en betydelig overskridelse av det opprinnelige budsjett. Skolen fikk i alt 26 klasseværelser samt gymnastikklokaler og sangsal. Den 3. mars 1884 ble skolen innviet ved skolekommisjonens formann, prost Brede Thurmann, og skolebestyrer Engebret Hougen. Sistnevnte ble innlosjert i en egen bestyrerbolig bestående av seks værelser og kjøkken.

Skolebygningen er oppført i pusset tegl over tre etasjer, i rause dimensjoner. Bygningen er stilmessig temmelig spartansk, utført i en enkel, hannoveriansk lisenestil, i slekt med flere av arkitekt Thrap-Meyers skolebygninger. Hovedfasaden mot byen har en streng, symmetrisk komposisjon, med en dominerende midtrisalitt flankert av to siderisalitter. Vinduene er stikkbuede, og store stikkbuede felter omslutter igjen disse og binder sammen annen og tredje etasje. Sidefasadene er også symmetriske, med de samme stikkbuede feltene i smalere utgave. Med sin plassering i landskapet og sine store dimensjoner ruver skolebygningen over byen.

Skolen ble nedlagt i 1982, men ble senere gjenåpnet som Teie videregående skole, avdeling Slottsfjellet. Senere ble navnet Færder videregående skole.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
http://www-bib.hive.no/tekster/skolehistorie/slottsfjellskolen/d04.html
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Henrik Thrap-Meyer

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Kortvegg mot vest

Detalj av vestre flanke

Skolen og byenGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no