Murarkitektur i Tønsberg:
Tønsbergs Industri- og Sjøfartsbank, Storgaten 20

Tønsbergs Industri- og Sjøfartsbank ble opprettet i 1917, og hadde de første årene lokaler i Storgaten 17. I 1922 flyttet banken til sitt nyoppførte forretningsbygg i Storgaten 20, bygget etter arkitekt Kristofer Langes tegninger.

Bankbygningen danner et hjørne mot Conradis gate, og er oppført med en tung førsteetasje forblendet med larvikitt. Første etasje har et avrundet hjørne, som går over i en rett vinkel i etasjene ovenfor. Denne forskjellen utlignes av en grotesk, hornblåsende englefigur. De to øverste etasjene har fasader i rød tegl. Den korte fasaden mot Storgaten danner bygningens hovedmotiv, med en diskret markert portal. Fasadene er nøkterne, med en pseudosymmetrisk utførelse der aksene er jevnt fordelt, men likevel forskjøvet i forhold til bygningskroppen. Stiluttrykket er en stram nyklassisisme myknet opp med nybarokke trekk.

Sentral i bankens tidlige år var høyesterettsadvokat Odd Nerdrum, som var viseformann ved stiftelsen, og siden formann i direksjonen. Banken opprettet tidlig en filial i Oslo. Bygningen i Tønsberg har hele tiden huset ulike banker, og er også blitt utvidet til å omfatte hele kvartalet, dog med temmelig kontrasterende bygninger.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historieKristofer Lange

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av englefigurGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no