Murarkitektur i Tønsberg:
Gamle Tønsberg jernbanestasjon, Nedre Langgate 50

Gamle Tønsberg jernbanestasjon ble åpnet for trafikk 13. oktober 1881, og bygget etter tegninger av Vestfoldbanens arkitekt Balthazar Lange. Strekningen ble innviet av kong Oscar II, som ankom stasjonen kl. 13 på åpningsdagen.

Stasjonsbygningen er nært beslektet med Langes stasjonsbygning i Larvik, som ble oppført på samme tid, men speilvendt i plan. Bygningen er oppført over to etasjer i pusset tegl, med symmetrisk komponerte hovedfasader. Stiluttrykket er en enkel, rundbuet nyrenessanse. Opprinnelig hadde bygningen en langt større flate i første enn i annen etasje, men siden er den forhøyet til to etasjer over det hele. Mod gaten har stasjonen et markert midtparti med tempelgavl. I annen etasje er vindusaksene flankert av pilastre.

Stasjonen ble nedlagt i 1915, året da jernbanelinjen ble lagt helt om, og en ny stasjonsbygning ble oppført lengre nord, på Knap-løkken. Den gamle stasjonsbygningen ble i 1921 solgt til Vestfold Kraftselskap har siden vært viet annen virksomhet.

Kilder:
Hartmann, Mangset, Reisegg: Neste stasjon, Gyldendal 1997
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historieBalthazar Lange

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av midtrisalittGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no