Jugendstil i Oslo:
Akersgaten 7-9

Denne gården ble byggemeldt i 1898 av tobakksfabrikant Olaf Andersen Ryen fra Kristiania ved arkitekt Ole Stein. Gården ble bygget for mange formål, med forretninger, kontorer, boliger og fabrikk. Huset er bygget over fem fulle etasjer, med gatefasade i lys tegl artikulert med puss og stukk. Uttrykket er en eklektisk jugendstil, med nygotikk som viktigste ingrediens. Ankerjernene i fasaden danner årstallet 1899.

Første etasje har store, stikkbuede butikkvinduer, og forblendingssten i grå granitt med rustikerte felter. Fasaden er symmetrisk komponert, med markante sideakser understreket av kraftige balkonger og arkoppbygg. I midtpartiet danner vinduene markerte, horisontale rekker, med unntak av de store jugendvinduene i fjerde etasje.

Blant gårdens beboere ved århundreskiftet var tobakksfabrikant Ryen selv med sin familie, Bestyrer og medindehaver af firma Wilh. Scheel og Co Frederik Wilhelm Scheel, disponent i Cigarforretning Martin Olsen og lagerarbeider Iver Stensbye.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Ole Stein

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtpartiet

Venstre akse med balkonger

Detalj av balkong

Detalj av balkong og konsollerGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!