Jugendstil i Oslo:
Anton Schjøths gate 13

Denne frittliggende leiegården ble bygget i årene 1914-16 for grosserer Thorvald Kahrs ved arkitekt Ole Stein. Kahrs bodde i yngre år i Frølichbyen, der hans far hadde en villa i Anton Schjøths gate 5.

Gården er bygget i pusset tegl over tre etasjer, på en sokkel av rød granitt. Huset har en symmetrisk komponert gatefasade, med ovalt vindu i trappegangen som sentralt blikkfang. Sideaksene har polygonale karnapper og brukne gavler. Huset er utstyrt med mansardtak, og utført i jugendstil preget av nordisk nybarokk. Det ble bygget med to romslige leiligheter i hver etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Ole Stein

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!