Jugendstil i Oslo:
Anton Schjøths gate 15-17

De to store, frittliggende leiegårdene i Anton Schjøths gate 15 og 17 ble oppført i 1902 etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen. Leiegårdene er utformet etter samme mal, og de er begget over to og en halv etasje med fasader i pusset tegl med portal og noe detaljering i granitt. Bygningene er preget av en enkel jugendstil med nasjonale detaljer, og har en rekke gavler med variasjoner over jugendstilens bueformer. De to bygningenes hovedfasader er begge symmetrisk komponert, hver med to markerte sideakser.


Bildet viser nr. 17Jugendstil i Oslo

Henrik Nissen

Utvalgte utsnitt: 
Inngangsportal til nr. 17

Detaljer hugget i sten

Nr. 15


Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!