Jugendstil i Oslo:
Bokhuset, Eckersbergs gate 14

Denne villaen ble oppført i 1896 for murmester Johan Johnsen etter arkitekt Henrik Nissen, assistert av Henning Astrup. Murmester Johnsen var opprinnelig fra Tretten i Gudbrandsdalen, og bodde selv i Frognerveien 49.

Villaen er asymmetrisk komponert, med en gatefasade som domineres av et fremskutt volum med halvvalmet tak. Fasadeflatene er enkle pussflater, der vindusomrammingene danner myke former utført i gul og rød tegl. Etasjeskillergesimsen markeres diskret med teglsten. Villaen er holdt i en enkel jugendstil.

Huset var i mange år Damms antikvariats "Bokhuset".Jugendstil i Oslo

Henrik Nissen

Utvalgte utsnitt: 
På nært hold


Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!