Jugendstil i Oslo:
Fougstads gate 22

Denne markante hjørnegården ble oppført i 1901-02 etter tegninger av arkitekt Eduard Carlén. Byggherre var murmester Peder Øverland fra Kristiansund, som lot oppføre flere bygninger i området, og var gårdeier og beboer i nabobygningen Herman Foss gate 19. Eiendommen i Fougstads gate 22 hadde før den ble bebygget adressen Herman Foss gate 19b.

Bygningen har et meget vertikalt preg, og har fasader i upusset og pusset rød tegl, med horisontale bånd i gul tegl. Gården er sammenbygget av to tilsynelatende separate volumer, og hjørnet markeres med et slankt, spisst tårn. Bygningen har preg av historismens eklektisme, og har elementer fra nybarokk og nyrenessanse, men både brystningsfeltene og den nedtrukne gesimsen vitner om jugendstilens tilstedeværelse.Jugendstil i Oslo

Eduard Carlén

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!