Jugendstil i Oslo:
Hegdehaugsveien 14

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1898-99 for Gustaf Anderson ved arkitekt Oskar Dehkes. Blant gårdens 94 beboere i år 1900 var sersjant og gårdsbestyrer Karl August Omberg, departementsassistent Gustav Alfred Thorstensen, kjellermester Kristian Wøien hos Homansbyens handelsmann Olaus Syvertsen og Elise Rein, syerske av "modepynt" hos Holm & Meydell.

Bygningen har hovedfasade mot Hegdehaugsveien, og også fasader mot vest og syd. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med unntak av portrommets plassering, og har opprinnelige butikkvinduer og -dører i behold. Fasaden er utstyrt med en midtrisalitt med balkonger og et forhøyet takparti. Hjørnet mot sidepassasjen er brukket, og fremheves ved balkonger og spirlignende fialer. Fasaden har grunt relieff, men en livlig, nygotisk dekor stramt avgrenset til felter i fasaden. Gården er utført i jugendstil sterkt påvirket av nygotikk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Oskar Dehkes

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av midtrisalitt med balkong

Detalj av hjørne

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!