Jugendstil i Oslo:
Villa Hurum, Kruses gate 8

Denne villaen har en sydvendt hovedfasade med Oslos mest bemerkelsesverdige art nouveau-detaljer. Utformingen er svært lik Observatoriegaten 2b, og begge husene er gitt form av den samme arkitekten: Alf Hurum. Kruses gate 8 ble bygget i 1899 for arkitektens bror, Arthur Hurum. Arthur Hurum drev fra 1889 en garn- og manufakturforretning, og i 1893 etablerte han slipsfabrikken Hurum & Co. Disse to virksomhetene ble slått sammen i 1900, og i 1907 ble bedriften etablert i Kongens gate 20, som siden er blitt hetende Hurumgården.

I 1908 ble Villa Hurum kjøpt av Bogstad gårds eier Westye Egeberg og anvendt som bybolig. Man lot oppføre en stall ved den samme arkitekt Hurum - med adresse Kruses gate 10 - i en mer nøktern jugendstil. Denne ble senere revet.Jugendstil i Oslo

Alf Hurum

Utvalgte utsnitt: 
Villaen sett fra Kruses gate

Det sentrale motiv

Detalj av arkbekroning

Ornametikk over vindu i annen etasje

Ornametikk over vindu i første etasje

Verandaparti med søyle

Detalj av søylen

Ornamental detaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!