Jugendstil i Oslo:
Magnus Bergs gate 3

Denne hjørnegården ble oppført på en parsell av Frognerveien 48 i 1903-05 for Christian Gulbrandsen ved arkitekt Ole Stein. Tømmermester E. Johansen var tomtens eier ved århundreskiftet. Etter ferdigstillelsen var J. Evjen eier av gården, og han var nok også involvert som byggherre ettersom hjørnets svungne prydgavl bærer hans initialer sammen med årstallet 1905.

Huset er en hjørnegård bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne. Fasadene er komponert av symmetriske og asymmetriske partier, med en nøktern fasade mot Gimleveien, og en livlig hovedfasade med forhave mot Magnus Bergs gate. Her flankerer to polygonale karnapper inngangsparti og trappegang. Stiluttrykket er jugend preget av nybarokk.

I nyere tid er loftet bygget ut, med kraftige, halvsirkelformede takarker i postmodernistisk utførelse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Kristiania skattetakstmatrikel 1912
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Ole Stein

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av hjørnepartiet

Detalj av hovedinngangen

Detalj av overdekning over hovedinngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no