Jugendstil i Oslo:
La Belle Sole, Observatoriegaten 2b

Denne bygården er byens eneste leiegård med en slik overflod av art nouveau-detaljer. Den er utformet av arkitekt Alf Hurum, og ble oppført i perioden 1900-1903 for arkitektens egen regning. Dens utforming er svært lik den man finner på Villa Hurum (Kruses gate 8) som ble tegnet av den samme arkitekt Hurum. Fasadens detaljerte stukkornamentikk ble utformet på stedet av R. W. Rasmussen, som antagelig også har utført tilsvarende arbeider i Kruses gate 8. Observatoriegaten 2b har holdt stand, og er nå kvartalets eneste gamle bygning.Jugendstil i Oslo

Alf Hurum

Utvalgte utsnitt: 
Fra fasadens midtparti

Detalj av arkoppbygg

Detalj av karnapp

Karnappet fra undersiden

Detalj av karnappets undersideGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!