Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 63-65

I dette store leiegårdskomplekset viderefører arkitekten Kristen Rivertz de estetiske prinsipper han bygget på da han i 1896 utførte nabokompleket Riddervolds gate 10/Oscars gate 61 i en elegant historistisk stil. Nr. 63-65 er byggemeldt to år senere, og er utstyrt med lignende tårn som nabobygningen, men her kommer jugendstilselementer tilsyne som Rivertz skulle ta med seg til Ålesund seks år senere. Jugendmotivene finnes både i blomsterranker og i grupperingen av enkelte vinduer. Fasadene har større ensartede flater enn de typiske historistiske 1890-tallsgårdene.Jugendstil i Oslo

Kristen Rivertz

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av hjørne

Inngangsparti, nr. 65Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!