Jugendstil i Oslo:
Pilestredet 15

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1898 for Anderson og Bergendahl ved arkitektene Oskar Dehkes og Oscar Hoff, med assistanse fra C. Selmer. Ved århundreskiftet hadde en Ringstrøm overtatt Andersons eierpart. Blant leieboerne i år 1900 var dekorasjonsmaler og bestyrer af Ynglingsherberget Adolf Arnoldus Andersen, gravørlærlig Oddrun Enge, skinntrøyefabrikkinnehaver Erik Hellgren, teatermaler Oliver Neerland og Hovedbanens bokholder Oluf Pihl.

Gården er utført i en eklektisk jugendpreget stil, dominert av nybarokk og nygotikk. Fasaden, med fem fulle etasjer, har en tung sokkel over to etasjer, og en asymmetrisk komposisjon. I tredje til femte etasje er fasaden utført i upusset rødlig tegl. Fasaden har enkle flater, med sterkt ornamenterte vindusinnfatninger. Gesimsen er på fin-de-siécle-maner trukket ned, og prydes av en romansk trepass-frise.

Loftsetasjen ble helt ombygget sent på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Oskar Dehkes

Oscar Hoff

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!