Jugendstil i Oslo:
Pilestredet 15b

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1898-99 for "Aktieselskabet Carl Johan Passagen" ved arkitektene Kristen Rivertz og Oscar Hoff. Utførende ingeniør var Christian Wisbech. Ved ferdigstillelsen hadde selskapet endret navn til "Christian August-passagen", som nok speiler initiativtagernes intensjoner. Det var gått mote i å lage handelspassasjer gjennom sentrumskvartalene i 1890-årene, og her var tanken å bygge seg igjennom til Christian Augusts gate. "Et Interessentskab" kjøpte gården i Christian Augusts gate 5 som skulle danne inngangen fra motsatt side, men eiendomskrakket i 1899 kan ha stoppet fullførelsen av prosjektet.

I 1900 ble flesteparten av gådens beboelsesrom okkupert av Gunvald Lærums hotelldrift. Blant de innlosjerte ved folketellingen dette året var Nationaltheatrets ballettmester Laris Eggen, skuespillerinne og revysangerinne Borghild Hammer, skuespillerinnene Mary Winnem-Knudsen og Mathea Jacobsen, samt de svenske artister Carl Malmsten, Frithjof Malmsten og Gustaf Mattslin.

Gården er utført i en eklektisk jugendvariant preget av nygotikk og nyromansk stil. Fasaden er utført i pusset tegl, og over de fulle fem etasjer er bygget opp en spiss ark som markerer midtaksen i den symmetriske komposisjonen. De to sokkeletasjene bindes sammen av høye, oppmyknede nygotiske buer. Engasjerte pilarer skiller de vertikale komponentene fra hverandre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Kristen Rivertz

Oscar Hoff

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
FasadedetaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!