Jugendstil i Oslo:
President Harbitz' gate 23

Denne store leiegården ble oppført i 1898 for byggmester Johannes M. Narvestad fra Eidskog. Arkitekt var Oskar Dehkes.

Den lange fasaden er først og fremst preget av den sene historismens håndtering av middelalderske former, men huset har likevel et visst preg av jugendstil, om enn ganske lite. Balkongene er utformet på samme måte som de i Oscars gate 43 (arkitekt Oscar Hoff), der Dehkes sannsynligvis var delaktig. Fasaden hadde opprinnelig gotiskinspirerte arker, men disse er fjernet.

Det har bodd etterkommere av byggmester Narvestad i gården i 100 år.Jugendstil i Oslo

Oskar Dehkes

Utvalgte utsnitt: 
En av balkongene

Dekorerte felterGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!